Profile photo Elise van de Putte

Elise van de Putte

Full Professor

Biography

Vanaf mijn studie Geneeskunde ben ik op zoek geweest naar uitdagingen en innovaties in de gezondheidszorg. Van de eerste computer patiëntensimulaties in 1984 voor het onderwijs in de Inwendige Geneeskunde en beleidsnotities aangaande de inkomensverdeling van medisch specialisten in relatie tot de werkweek en de numerus fixus (Commissie Vorst, 1985),  tot de huidige uitdagingen als voorzitter van het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK), als (ex)voorzitter van de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het UMCU en als (ex)lid van de landelijke Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik van de Ministeries V&J en VWS.

Bij al deze uitdagingen is de patiënt in de sociale context steeds mijn grootste inspiratiebron. De patiënt signaleert waar de goede of verkeerde prioriteiten en lacunes liggen in de zorg. Mijn keuze voor wetenschap­pelijk onderzoek bij jongeren met moeheid en pijn is ingegeven door het gebrek aan efficiënte zorg voor deze groepen, terwijl 30-40% van onze poliklinische patiënten deze klachten als invaliderend en sociaal isolerend beschouwt. Na mijn promotie in 2006 ging ik op dit pad door.

Samen met mijn aio’s en een collega van het UMC St Radboud heb ik Fitnet ontwikkeld, de eerste webbased behandeling voor jongeren met invaliderende moeheid, een zeer succesvolle behandeling die inmiddels in het Engels vertaald is, waarbij we samen met onze UK partners in een NHS trial een kosteneffectiviteitsstudie uitvoeren. Voor kinderen met een bedreigde ontwikkeling werkte ik aan signaleringsinstrumenten in de Spoedeisende Medische Zorg, zowel in de Utrechtse ziekenhuizen als de Primair Huisartsenposten, een samenwerking met 1200 huisartsen en ruim honderd jeugdartsen. Bij al dit wetenschappelijk onderzoek was ik eerste aanvrager voor financiering in de tweede geldstroom. Ik word gedreven door nieuwsgierigheid en vooruitgang en beschouw het als een voorrecht dat ik kan bijdragen aan zorgtrajecten voor de meest complexe patiënten, waarbij respect voor de autonomie en de noden van de patiënt/ouders centraal staan. Gedurende acht jaar was ik voorzitter van de Sectie Academische Algemene Kindergeneeskunde met als belangrijkste doel om de integrale zorg voor het zieke kind neer te zetten als een vanzelfsprekendheid. Nu, jaren later, lijkt de tijd rijp voor dit zorgconcept, met transmurale levensloopzorg als hoofdthema en met de patiënt als belangrijkste partner. In m’n huidige functie als hoogleraar Lifecycle Pediatrics kan ik deze concepten verder uitwerken en concretiseren, waarbij empowerment van kind en ouders centraal staan. 
Kortom: Innovatie van zorg en de vertaalslag naar wetenschap en naar bestuurlijke concenpten heeft in mijn carrière altijd centraal gestaan.

 

Academische opleidingen:

Universiteit

Faculteit/specialisatie

Degree

Jaar

Rijks Universiteit Leiden (RUL)

Rijks Universiteit Leiden (RUL)

Vrije Universiteit Amsterdam (VuMC)

Universiteit Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Biologie

Geneeskunde

Kindergeneeskunde

Geneeskunde

Sociale Pediatrie

BSc

MD cum laude

Pediatrician

PhD

Sociale pediatrie

1978

1987

1994

2006

2/2/2009

 

Aanstellingen

Universiteit

Faculteit/specialisatie

Jaren

Rijks Universiteit Leiden
(RUL)

Vrije Universiteit Amsterdam
(VuMC)

Universitair Medisch Centrum  Utrecht (UMCU)

UD/Onderwijscoördinator Inwendige Geneeskunde

Chef de Policlinique, fellow kinderendocrinologie

 
Chef Ambulante Zorg Divisie Kinderen

Kinderarts algemene pediatrie/sociale pediatrie (onderzoeker)

Medisch Hoofd Ambulante Zorg

Hoogleraar Lifecycle Pediatrics

1987-1989

1994-1998

1998-2002

2002-heden

08/2015 – 04/2019

11/2017-heden

 

Medische ethische toetsingscommissie UMCU:

 • Voorzitter van de Medische Ethische Toetsingscommissie Kamer Kinderen/M, 2012 – 1/10/2018.
 • Algemeen voorzitter van de METC van het UMCU m.i.v. 1/10/2015 tot 1/10/2018

Promoties:

 • R.J. Bakker, Prolonged Unexplained Fatigue in Paediatrics, 18/3/2010. Copromotor
 • S.L. Nijhof, Chronic Fatigue Syndrome in Adolescents, 6/12/2013. Copromotor
 • Iva Bicanic, Psychobiological correlates of Rape in Female Adolescents, 13/3/2014. Copromotor
 • J. Sittig, Child abuse: the value of systematic screening at Emergency Rooms, 23/4/2015. Copromotor
 • M. Schouten, M. Schouten, Detection of child abuse in Out-of-hours Primary Care: to screen or not to screen. Copromotor

 Lopende promotietrajecten:

 • L. Nijhof, invaliderende moeheid bij jongeren met auto-inflammatoire ziekten
 • W. Karst, De bewijskracht van medische bevindingen bij onderzoek van prepuberale kinderen bij een vermoeden van seksueel misbruik
 • A. Nieuwhof, behandeling van functionele incontinentie bij kinderen
 • M. v.d. Vlist, moeheid bij chronisch zieke kinderen
 • L. Segers, empowerment van kind en ouders bij reductie van pijn en stress bij medische ingrepen

 Relevante aanvullende trainingen in management, onderwijs en wetenschappelijke vorming:

 • Management Development Course voor aankomend academisch leiderschap certificering januari 2008
 • General Instructor Course (SHK) 2007
 • Erasmus Summer Programme (2003, 2004, 2005, jaarlijks 3 weken) Clinical Epidemiology, zie www.erasmussummerprogramme.nl
 • BKO (Basis Kwalificatie Onderwijs) certificering dec 2010
 • Cursus Intervisie (georganiseerd door de NVMETC) METC nov 2013
 • BROK (Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers) Certificering dec 2010, recertificering sept 2014
 • EBRO (Evidence Based Richtlijnontwikkeling), CBO feb 2014
 • GRADE (Graderen van wetenschappelijk bewijs en aanbevelingen), CBO  2014
 • Cursus Klinische Leiderschap, Academie voor Medische Specialisten, 2016
 • The Next Level, Connecting Leaders, 10 daagse cursus binnen het UMCU ter ontwikkeling van leiderschap, 2017

Zorgvernieuwingsprojecten 

 • Hoofdontwikkelaar van FitNet – in samenwerking met UMC St Radboud: webgebaseerd behandelprogramma voor jongeren met Chronisch Vermoeidheidssyndroom. Na succesvolle RCT geïmplementeerd in de reguliere zorg (2010-2014)
 • Hoofdontwikkelaar van FitNetPlus , samen met UMC St Radboud en cluster Immunologie/Reumatologie UMCU, een elektronisch behandelportaal voor jongeren met chronische inflammatoire of auto-immuunziekten in combinatie met belemmerende pijn en moeheid (2014 – heden)
 • Lid  van de ontwikkelgroep elektronisch dossier Divisie Kinderen onder voorzitterschap van K van der Ent (2004-2007)
 • Projectleider van de NODO procedure binnen het UMCU in samenwerking met alle relevante disciplines (2012-2014)
 • Projectleider van de evaluatie van de NODOK procedure t.b.v. Ministerie van VWS

Fondsenwerving
Hoofdaanvrager van ruim 20 subsidies/beurzen met een totaal bedrag van 3.441.175€ (2006-heden).

Sociale Pediatrie
Opleider sociale pediatrie UMCU sinds januari 2017. Drie fellow in opleiding.  

Relevante samenwerking

 • Projectleider van CHAIN-ER: Child Abuse Inventory at Emergency Rooms 2009-2012: intensieve samenwerking met Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis Utrecht in het kader van signalering kindermishandleing op de Spoedeisende Hulp
 • Projectleider van CHAIN-EL: Child Abuse Inventory in de Eerste Lijn 2011-2014: intensieve samenwerking met alle Primair Huisartsenposten (provincie Utrecht) in het kader van signalering kindermishandeling op de Huisartsenpost
 • Voorzitter van structureel overleg met jeugdartsen over verwijsindicaties (2014-heden)
 • Lid van de MDSK: Multidisciplinaire Samenwerking Kindermishandeling Utrecht Stad (2014-heden): samen met BJZ, de Waag  en de Politie: ontwikkeling van werkwijze en intensieve samenwerking met wijkteams en SAVE teams
 • Mede-oprichter en voorzitter van de  Stichting LECK (2014-heden): Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling: samenwerking met adviesvragers (huisartsen, jeugdartsen, kinderartsen, vertrouwensartsen), regionaal en landelijk. Samenwerking is geëxpliciteerd in kwaliteitsdocumenten zie www.leck.nu

Relevante onderwijsfuncties in (post) academisch onderwijs:

 • Coördinator en onderwijsontwikkelaar (en docent) van het onderdeel ‘ontwikkeling’ van het blok Groei en Ontwikkeling  voor 2e jaars Geneeskunde studenten (2002-2018)
 • Jaarlijks begeleiding van onderzoeksstages van gemiddeld 4 studenten Geneeskunde zowel van binnen als buiten het UMCU (2002-heden)
 • Lid van het organisatiecomité PAOG refereeravonden i.h.b. voor de Jeugdgezondheidszorg 2002-2012
 • Lid van het organisatiecomité jaarlijkse Oranjewoud conferentie  voor jeugdartsen (2011-2017)
 • Course director, onderwijsontwikkelaar  en docent in de WOKK cursus van de SHK (Wetenschappelijk Onderwijs voor kinderartsen in de kindermishandeling) (2009-2015)
 • Organisator, onderwijsontwikkelaar  en docent in de Masterclass Forensische Pediatrie in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut en de Julius Academy (2011, 2013, 2015)
 • Mede-organisator, onderwijsontwikkelaar  en docent van de Postacademische NODO cursus (Nader Onderzoek Doodsoorzaak Kinderen) 2011/2012
 • Lid van het organisatiecomité EUCCAN, tweejaarlijks internationaal congres European Conference on Child Abuse and Neglect (2012-2015)
 • Lid van het organisatiecomité ‘Onderwijs forensische pediatrie, een 3-daagse cursus’ voor forensisch artsen samen met SHK, NFI; Tevens onderwijsontwikkelaar en docent  (2015-heden)
 • Jaarlijks tientallen lezingen op het gebied van de Kindermishandeling en Chronisch Vermoeidheidssyndroom, meestal voor artsen (huisartsen, medisch specialisten, jeugdartsen), maar ook voor onderwijzend personeel, verpleegkundigen, fysiotherapeuten etc. , zie bijlage 3
 • Docent bij de NSPOH (sinds 2014) met jaarlijks gemiddeld 6 scholingsdagdelen op het gebied van kindermishandeling en verzuim bij chronische ziekte
   

Research groups

Social Pediatrics

Research aim

To help children with chronic conditions grow into healthy, resilient adults, preventing long-term sequelae. Of special focus is early identification and intervention of fatigue as disease-transcending symptom with major impact on well-being.

Go to group

Recent publications

Vergiftigingen B.E. Smink, TB Liem, Elisabeth Machteld van de Putte
2024, p.319-332
A dyadic perspective on parent-child dyadic coping in children with a chronic condition Reine C. van der Wal, Sanne L. Nijhof, Luca M. Leisten, Elise M. van de Putte, Cornelis K. van der Ent, Alinde W. Hindriks-Keegstra, Guy Bodenmann, Catrin Finkenauer, Merel M. Nap-van der Vlist
Journal of Psychosomatic Research, 2024, vol. 181
The Permutation Distancing Test for dependent single-case observational AB-phase design data Anouk Vroegindeweij, Linde N Nijhof, Patrick Onghena, Elise M van de Putte, Sanne L Nijhof, Jan Houtveen
Behavior Research Methods, 2023, vol. 56, p.2569-2580
Aanhoudende lichamelijke klachten bij kinderen Dorien Broekhuijsen-van Henten, Gert Luitse, Elise van de Putte, Marjolein Berger
Huisarts en Wetenschap, 2023, vol. 66, p.40-46
First Experiments with an Applied Gaming Intervention for reducing Loneliness of Children with Chronic Illness Dionysis Alexandridis, Sander C.J. Bakkes, Sanne L. Nijhof, Elise Van De Putte, Remco C. Veltkamp
2023, p.1-11
Dynamic modeling of experience sampling methodology data reveals large heterogeneity in biopsychosocial factors associated with persistent fatigue in young people living with a chronic condition Anouk Vroegindeweij, Lisa Levelt, Jan Houtveen, Elise M Van de Putte, Nico M Wulffraat, Joost F Swart, Sanne L Nijhof
Journal of Psychosomatic Research, 2023, vol. 167